Δρακοντίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) π. 229 μ.Χ., ILeukopetra 75.1, 13

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1988, 260.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα το 410 π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Κρήτη τον 3ο-4ο αι. μ.Χ.