Δράκας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143B.15 (2) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Ακρινή) 2ος αι. μ.Χ., EAM 92.2 (3) Μακεδονία (Ορεστίδα) 41-54 μ.Χ., EAM 188.4 (4) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) ;1ος-2ος αι. μ.Χ., EAM 147.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Ling. Balk. 30 (1987), 61. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1988, 1312.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αχαΐα το 219 π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Βέροια τον 2ο/3ο αι μ.Χ.