Ζωσᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Zosas (Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.2  (2) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.7 (3) ;2ος-3ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 132.1 (4) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135A.10 (5) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135A.12 (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;2ος αι. μ.Χ.,  BCH 47 (1923), 78-79 αρ. 40 (= Pilhofer 411) (7) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Εξοχή) 3ος αι. μ.Χ., EAM 100a  (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.710  (9) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.31 (Καφταντζής 1) (10) 155 μ.Χ.,  Belomorski Pregled 1 (1942), 321 αρ. 6 (= Καφταντζής 2)  (11) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αυτοκρ. περ., SEG XLIX 704

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
58
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 260.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 74, 1316.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Δήλο τον 2ο/1ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Αθήνα τον 3ο αι. μ.Χ.