Θησεύς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θησέου (γεν., 2ος αι. π.Χ., Σμύρνη), Theseus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Θράκη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143A.26 (2) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 211.4 (3) 255 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 138.7 (4) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., ΕΑΜ 186 II.43 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
68