Ἰόλαος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 432 π.Χ., RE (4) (2) Μακεδονία π. 345-317 π.Χ., RE (5)· Berve 386 (3) Μακεδονία 330 π.Χ., Berve 387 (4) Μακεδονία 307-301 π.Χ., IG II2.561.6 & SEG XXXI 80 (πρβ. RE Supplbd. 4 (5a))  (5) Μακεδονία (Παλιούρα) 5ος/4ος αι. π.Χ., Σούδα Α 2703 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 120 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.19 (7) 1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 185 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 22 μ.Χ ή 139 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 678.10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29