Ἱέραξ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ierax (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Hierax (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Εἱέραξ (3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος/2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 35 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 360 π.Χ., IG IV.12.94b.18  (3) 357 π.Χ., RE (2) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.372.3  (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.736  (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262.4  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
60