Θεοφίλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Θειφίλα (1ος αι. π.Χ-1ος αι. μ.Χ., Σύρος), Θεωφίλα (1ος αι. π.Χ-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Theophila (3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 249 (2) 212 μ.Χ., ILeukopetra 61.4 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.531.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
35