Ἰανουαρία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἰουαναρία (2ος αι. μ.Χ., Βέροια), Ἰαναρία (3ος-4ος αι. μ.Χ., Συρακούσες), Ἰενουαρία (Συρακούσες), Ἰεναρία (3ος-4ος αι. μ.Χ., Συρακούσες), Ἰενβαρία (3ος-4ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία), Εἰενουαρία (5ος-6ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια*) αρχές 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 379

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12