Θεογένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεογένε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Θειογένης (αυτοκρ. περ., Λέσβος / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία), Theogenes (2ος αι. π.Χ., Μακεδονία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 239-229 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 45.28 (2)  7 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 22.2, 7  (3) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 103.2  (4) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 65 αρ. 142.5 (5-6) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 65 αρ. 144.4 (7) Μακεδονία; 168 π.Χ., Λίβιος 44.32.9· RE (6)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
296