Ἱλαρία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Hilaria (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Εἱλαρία (αυτοκρ. περ., Λάρισα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 226 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG  X.2.1.414

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11