Ἴκαρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hίκαρος (τέλη 5ου αι. π.Χ., Αθήνα), Ikarus (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /αυτοκρ. περ., Ιωνία /2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Icarus (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Εἴκαρος (αυτοκρ. περ., Βοιωτία / 1ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Χίος / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Βέροια) 

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143 B.28, 29 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633IIa.15

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22