Θεοδόσιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεοδόσειος (5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Θεοδόσηος (5ος αι. μ.Χ.), Theodosius (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Theodosios (5ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ;4ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 685

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
112