Ἱεροκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hιεροκλε͂ς (τέλη 5ου αι. π.Χ., 5ος/4ος αι. π.Χ., Αθήνα, Αττική), Ἱεροκλε͂ς (τέλη 5ου αι. π.Χ., Αττική), Ἱεροκλέης (4ος αι. π.Χ., Αττική), ῾Ιαροκλῆς (3ος αι. π.Χ., Ρόδος)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ;2ος/3ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 152  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Άρρωλος/Άρδρολος) 1ος/2ος αι. μ.Χ., SEG XLII 590 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
541