Θεόδοτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θειόδοτος (3ος αι. π.Χ., Αθήνα / αυτοκρ. περ., Κύπρος), Θεύδητος (3ος αι. π.Χ., Αθήνα / 2ος αι. π.Χ., Δελφοί), Θεώδοτος (αυτοκρ. περ., Θεσσαλία / βυζ. περ., Θήβα / 6ος αι. μ.Χ., Αιολία), Θυόδοτος (αυτοκρ. περ., Κυρηναϊκή, Βιθυνία / 2ος αι. μ.Χ., Μυσία), Θεόδωτος (4ος-6ος αι. μ.Χ.,  Θράκη / βυζ. περ. Σικελία), Theodotus (; Σμύρνη / 3ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 331 π.Χ., Κούρτιος 5.2.5· Berve 361 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 41-44 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 60.11 (3)  2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 502 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 36-37 αρ. ΠΑΡ29-30 (= SEG L 613) (5) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Βελβεντός) 3ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 23a (6) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλες;) 4ος-6ος αι. π.Χ., SEG XXXIX 624 (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) < Σαμοθράκη 37 π.Χ., IG XII.8.195· Robert 1936, αρ. 44.11 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 624 (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.31  (10-11) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., ΕΑΜ 187.23 (12) Μακεδονία (Παιονία) < Αίγυπτος 201 π.Χ., PP 3958  κ.α. (13) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;352 π.Χ., TAPA 69 (1938), 48 αρ. 3.17  (14) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) π. 300-275 π.Χ., Πολύαινος 6.7.2  (15) 1ος αι. π.Χ., SEG XLII 421.11 (= Πετράκος 1997, αρ. 608) (16) Μακεδονία; 315 π.Χ., RE (8)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
580