Καλλικλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλλικλε͂ς (6ος/5ος αι. π.Χ., Κορινθία / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Καλλικλέης (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 4ος/3ος αι. π.Χ., Εύβοια), Καλικλῆς (4ος αι. π.Χ., Κάσος/ 3ος αι. π.Χ., Μέγαρα / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Χίος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δελφοί 340 π.Χ., CID II 43.17  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3ος/2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 406, 411, 412, 413, 416, 418 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 1ος αι. π.Χ/ 1ος αι. μ.Χ., SEG XLII 597 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
289