Φρόντων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Fronto (1ος αι. μ.Χ., Τρωάδα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 119 μ.Χ., IG X.2.2.294 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ., FGrH 257 F 37.49 (Φλέγων από τις Τράλλεις)  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.343.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
86