Φιλόξενος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλόχσενος (6ος αι. π.Χ., Ιωνία / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Φιλοξένειος (πατρων. επίθ., 3ος-2ος αι. π.Χ., Λάρισα), Philoxenus (1ος αι. π.Χ., Σικελία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Filoxenus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αριστοτέλης, Οικον. 2.31·  Αρριανός, Ανάβ. 7.23.1 (RE (2)· Berve 794)  (2) Μακεδονία < Δελφοί, Εύβοια 4ος αι. π.Χ., IG XII.9.222.2, 5·  CID II.76I.18 (RE (3)·  Berve 796)  (3) Μακεδονία < Έφεσος 4ος αι. π.Χ., IEph 1433 (4) Μακεδονία 333-323 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ., 3.6.4· Πολύαινος 6.49· Υπερείδης 5.8· Πλούταρχος, Ηθικά 531a· Παυσανίας 2.33.4 (RE (1)· Berve 793) (5) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 236-209 π.Χ., PPetr2 σ. 247 (6) Μακεδονία < Αίγυπτος 190 ή 189 π.Χ., PHeid VIII 417.12, 32 (7) Μακεδονία < Αίγυπτος 98 ή 65 π.Χ., SEG VIII 504  (8) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 80-30 π.Χ., BGU 1732.[3], 6, [8], [10], 12-13 κλπ.  (9) Μακεδονία < Αίγυπτος 12 μ.Χ., PKöln 227B.12 (10) Μακεδονία 331 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.16.6 (RE (4)· Berve 795) (11) Μακεδονία (Βοττιαία-Άλωρος) 368 π.Χ., Πλούταρχος, Πελοπ. 27 (RE (7)) (12) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.19 (13) ΕΚΜ 1, Βέροια 4.20 (14) 41-44 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 60.6  (15) αρχές 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 269 (16) 229 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 68.9 (17) Μακεδονία (Δερρίοπος) τέλη 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.2.305 (18) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.18 (19) 121 μ.Χ., IG X.2.2.328.6 (20) π. 126 μ.Χ., IG X.2.2.336· 342· πρβ. 4 (21) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 90 π.Χ., SEG XLVIII 716 ter, 3, 8 (22) 2ος-1ος αι. π.Χ., Καφταντζής 578· 580-583 (23) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.245I.8 (24) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.913 (25) αυτοκρ. περ., Μακεδονικά 14 (1974), 346 (26) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 315 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.31 (27) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαράκωμα) αρχές 2ου αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 682.10 & Τεκμήρια 6 (2001), 135-136 (28) Μακεδονία (Παιονία-Άργος) 2ος αι. μ.Χ., ZA 15 (1965), 117 (29) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 19 αρ. 37.4 (30) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.186.6 (31) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 350 π.Χ., TAPA 59 (1928), 226, 5, 12 (32-33) Μακεδονία (Χαλκιδική-Πολίχνη) 1ος αι. μ.Χ., TAPA 69 (1938), 70 αρ. 26 (34) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 2 π.Χ ή 115 μ.Χ., Μελετήματα Λαούρδα, 97

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
589