Καλλίμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλίμαχος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα / 4ος/3ος αι. π.Χ., Εύβοια / 100 π.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Callimachus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.68 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. μ.Χ., BGU 1938B.7 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 37-38 αρ. ΠΑΡ32-35, σ. 20 (χρον.)  (= SEG L 613) (4) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αυτοκρ. περ., SEG XLVIII 788 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
279