Τρωΐλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Troilus (3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 334 π.Χ.,  Αρχαία Μακεδονία 4 (1986), 87-114 (= SEG XXXVI 626)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28