Κάλλιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κάλιππος (5ος/4ος αι. π.Χ., Αθήνα / ελλην. περ., Κύζικος / 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία  / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα /2ος-4ος αι. μ.Χ., Σαμοθράκη), Καλλίππιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Callippus (2ος αι. π.Χ., Μακεδονία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος-4ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία- Άργιλος;) 364-357 π.Χ., Hatzopoulos 1991,  15 αρ. 1, 2· σσ. 73-74 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.11-12 (3) πριν από το 167 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 1A.4, 18· BE 1997, αρ. 370 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος- Στύβερρα) 50 μ.Χ., IG X.2.2.324.20 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) π. 200-170 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 87 αρ. 65.3 (= SEG XLVI 720) (6) Μακεδονία; 168 π.Χ., Λίβιος 44.28.1 (RE (16)) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
355