Τρόφιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Trophimus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία, Φίλιπποι / 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ.,  Κάτω Ιταλία /2ος αι. μ.Χ.,  Κάτω Ιταλία, Θράκη /2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Trofymus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Trofimus (αυτοκρ. περ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μετά το 212 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 136.9  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. μ.Χ., SEG XII 343 (3) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 126 μ.Χ., IG X.2.2.336 (4-5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 58 (1934), 475 αρ. 15, 15-16 (= Pilhofer 277-278) (6) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III.633IIb.19 (= Pilhofer 163)  (7) CIL III.633IIIb.7 (= Pilhofer 165 και σημ.) (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.530.2 (9) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.244II.11 (10) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186.42 (11) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800 A.23 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
384