Καλλίνικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλίνικος (3ος αι. π.Χ., Αιολία),  Καλλίνεικος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι / αυτοκρ. περ., Θάσος, Ιωνία, Βιθυνία / ;1ος αι. μ.Χ., Μεγαρίδα, Ιωνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Πόντος / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Ιωνία, Βοιωτία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Λέσβος, Λακωνία, Μικρά Σκυθία, Πόντος, Βοιωτία / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Σκυθία, Ιωνία / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Θράκη), Callinicus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Κάτω Ιταλία), Καλείνικος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Αρχαία ερμηνεία: 

Λατρευτικό επίθετο του Ηρακλή

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία < Αίγυπτος ;17 π.Χ., SB 12524.2 & 3, 7  (3-4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος αι. π.Χ-1ος αι. μ.Χ., SIRIS 115-116 (= Pilhofer 190-191· ΑΔ 42 (1987) Χρον. σ. 442 (5) Μακεδονία (Πελαγονία) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.284

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
98