Ξένων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ξένο̄ν (6ος/5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία / 5ος αι. π.Χ., Εύβοια, Βοιωτία, Κάτω Ιταλία, Αθήνα / 4ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Χσένο̄ν (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Xenon (4ος-3ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ. Κάτω Ιταλία), Ξενώνιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Xseno (1ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Ξενώνηος (πατρων. επίθ., 1ος αι. π.Χ., Τρωάδα), Xeno (1ος αι. π.Χ., Σικελία, Αθήνα / αυτοκρ. περ. Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Ωρωπός  ;π. 240-220 π.Χ., Πετράκος 1997, αρ. 64. 3 (2) Μακεδονία  < Αίγυπτος 232 ή 207 π.Χ., CPR XVIII 10.201, 207 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 173 π.Χ., PAmh 43.16 (4) Μακεδονία 190 π.Χ, Λίβιος 38.1.10-11 (RE (5)) (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 16 A.19 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 5ος/4ος αι. π.Χ., Εγνατία 5 (1995-2000), 261 (= SEG XLIX 755) (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1981, 25 και πίν. 43β.12 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 95 π.Χ., IG X.2.1.4.4 (9) Μακεδονία (Χαλκιδική-Αντιγόνεια) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18III, 76 (πρβ. σ. 46) (10) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;350 π.Χ., TAPA 59 (1928), 226, 2 (11) Μακεδονία (Χαλκιδική-Πολίχνη) ;353 π.Χ., SEG XXXVII 576.17 (12-13) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18 III, 77 & Syll3 585.181

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
578