Τύχη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Tyche (αυτοκρ. περ., Κόρινθος, Κάτω Ιταλία, Σικελία, Θράκη / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη /3ος αι. μ.Χ., Λοκροί Επιζεφύριοι), Tyce (1ος αι. μ.Χ., Ήπειρος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.383.2, 5 (2) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.824.1 (3) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.697 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.733 (5) Μακεδονία (Παιονία-Άργος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XVI 401.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
187