Καλπουρνιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλπορνιανός (αυτοκρ. περ., Βιθυνία), Καρπουρνιανός (2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
3ος/4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολις;) 3ος/4ος αι. μ.Χ., ZA 23 (1973), 150 αρ. 4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10