Φιλουμένη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλομένη (5ος αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., Αθήνα, Ίμβρος / 3ος αι. π.Χ., Αθήνα), Φηλομένη (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Φιλομαίνη (αυτοκρ. περ., Θάσος), Φειλουμένη (αυτοκρ. περ., Κασσανδρεία / 2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος), Philumene (1ος-2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Φιλουμήνη (3ος-5ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 290 (2) ΕΚΜ 1, Βέροια 323 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., SEG L 562.6 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., AE 1950-1,  62-63 αρ. 6 (= Pilhofer 722) (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.886.3 (6) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.739 (7) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσα) 59 ή 175 μ.Χ., SEG XXXIV 677 (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 771

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
121