Τρυφέρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Truphera (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Tryphera (1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος/3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 141 μ.Χ., IG X.2.1.448 (2) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 310

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
50