Καλλίστη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Calliste (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Αθήνα / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Caliste (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Καλίστη (1ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.13 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 3ος αι. μ.Χ., BCH 61 (1937), 418 αρ. 12 (= Pilhofer 136) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1. 622

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41