Καλλιόπη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλλιόπε̄ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Calliope (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Calliopa (αυτοκρ. περ.,  Κάτω Ιταλία), Καλιόπη (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία / 3ος-4ος αι. μ.Χ., Μυσία), Καλιώπη (3ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία), Καληώπη (5ος-6ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 906 (= Καφταντζής 543)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
50