Δεξίλαος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μέσα 3ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 19 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 373.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Ρόδο στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Λοκρίδα τον 1ο αι. μ.Χ.