Δανάη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Danae (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ήπειρος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 346.3 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.703 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 366.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 3ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Βέροια, τη Θεσσαλονίκη και την Ιωνία τον 2ο αι. μ.Χ. Πιθανόν μεταγενέστερα από τη Βιθυνία.