Δημητρία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Δημετρία (4ος αι. π.Χ., Αθήνα),  Διμιτρία (αυτοκρ. περ., Κυρηναϊκή),  Δημητρήα (αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 2ος αι. μ.Χ., Μυσία), Δεμετρία (2ος-3ος αι. μ.Χ., Κύπρος), Demetria (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Κόρινθος / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Δημιτρία (βυζ. περ., Μεγαρίδα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία; (Ηράκλεια) μέσα 4ου αι. π.Χ., Κουκούλη-Χρυσανθάκη & Μπακιρτζής 1995, 74 εικ. 58 (= Pilhofer 379a) (2) Μακεδονία (Βοτταία-Αιγές) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXV 773 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 220 (4) 5ος-6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 432 (= Feissel 1983, 70) (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 30 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσσαλονίκη) 2ος- 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.438 (7)  IG X.2.1.611.1  (8) Μακεδονία (Μυγδονία- Θεσσσαλονίκη;) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.794 (= Feissel 1983,178·  SEG XLVII 988) (9) Μακεδονία; <Αίγυπτος 236 π.Χ., PPetr2 16.79 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
207
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1988, 375

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Θεσσαλονίκη, την Έδεσσα και τη Βέροια τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.