Δαβρείας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 4ος-3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 148 (2) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλες;) 2ος-1ος αι. π.Χ., EAM 93  (3)  2ος-1ος αι. π.Χ.,  SEG XLVIII 804 (4) αρχές 2ου αι. π.Χ., EAM 118  (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 308 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.38

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos 1996, 94 σημ. 4· 2000. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1988, 362.

Σχόλια: 

Απαντά αποκλειστικά στη Μακεδονία

Γεωγραφική διασπορά: