Ἀκτή

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Acte (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι / 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 348 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., CIL III 706

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15