Ἄκανθος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Acanthus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.,  Κάτω Ιταλία )

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

Α. (1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27 B.2  Β. Etym.M.

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6