Δήμαρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία; 327-323 π.Χ., Αρριανός, Μετά Αλεξ., FGH 156.F1.6· RE (5)· Berve 255 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος αρχές 3ου αι. π.Χ., SB 1, 4307 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.33  (4)  αρχές 4ου αι. π.Χ., IG XII.8.435 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Δίκαια) π. 365-359 π.Χ., αδημοσ. (Βουτυράς & Σισμανίδης 2007) l. 36 (6) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα;) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-1234 αρ. 36, 48 & Πολέμων 2 (1934-40) Παράρτ., σ. 12 αρ. 17 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;352 π.Χ., TAPA 65 (1934), 128 αρ. 4, 7, 12· SEG XLVII 922

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
107
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Kalleris 1954 [1988], 291-292, κ.α. Hatzopoulos 1988b, 80· 2000. Helly 1995, 319-320. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 133 αρ. 29· 292 αρ. 17, 18. La'da 2002, E1745.

Σχόλια: 

Στο (1) σατράπης στην Φρυγία του Ελλησπόντου. Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στην Αθήνα και τη Μακεδονία τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλία τον 2ο αι. μ.Χ.