Δέος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια;) αυτοκρ. περ., IG II2.8406

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 374· 1998, 77 αρ. 21·  Osborne & Byrne 1996, 1313

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς

Γεωγραφική διασπορά: