Δάδα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 181 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 146. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1988, 363.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Βέροια τον 2ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Βιθυνία και τη Λέσβο τον 2ο αι. μ.Χ.

O Hoffmann (1906, 146) το θεωρεί μικρασιατικό (;).