Δερκυλίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Λυδία 153 π.Χ.,TAM V.2.1190.4 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.24 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική- Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) π. 240-220 π.Χ., SEG XXXVII 558.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Ποικίλα 141· Hatzopoulos 2000. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998,  469 αρ. 3.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Ιωνία και τη Λυκία τον 1ο αι. π.Χ.