Δεινίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δινίας (3ος αι. π.Χ., Αθήνα / 2ος αι. π.Χ., Ακαρνανία, Λοκρίδα / 2ος/1ος αι. π.Χ., Σαμοθράκη / 1ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Δεινιῆος (πατρων., επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Δεινείας (2ος-3ος αι. μ.Χ., Μακεδονία-Βισαλτία) 

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Τράγιλος) 2ος -3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 611 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.31

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
145
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos 2000

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Σικελία τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Λυκία τον 3ο αι. μ.Χ.