Πελαγονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Κάσσανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κασσάνδρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Καπίτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλλίνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κάλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φροντῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλόξενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλιστῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φίλιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φίλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουλιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὠφελίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὦπις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουλιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουλία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ζώπυρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δούλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δομετία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Διοσκουρίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διονῦς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Πελαγονία