Φιλιστῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλιστέω (γεν., 4ος αι. π.Χ., Ιωνία), Φιλιστήους (γεν., 1ος αι. π.Χ., Ιωνία (Σμύρνη)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.282

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
33