Φίλιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1 178

Γεωγραφική διασπορά: