Πελαγονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀζωρίτης Εθνωνύμιο
Ἄζωρος Τοπωνύμιο
Πισσαῖον Τοπωνύμιο
Πελεγονική Τοπωνύμιο
Πελαγών Εθνωνύμιο
Πελαγονία Τοπωνύμιο
Κολοβαίση Τοπωνύμιο
Κεραμιαί Τοπωνύμιο
Δοστωνεύς Εθνωνύμιο
Geneatai / Γενεάται Εθνωνύμιο
Ἀσκληπιόδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀσκληπιάδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρραβαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀλεξάνδρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀφροδιτώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀττίδως; Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἄρχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρίστη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντιχάρης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Πελαγονία