Διονῦς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διονῦδος (γεν., 5ος-4ος αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., 3ος/2ος αι. π.Χ., Ιωνία), Dionus (2ος/3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.36 (2) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 76 αρ. 162  (3-6) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.248

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Ιωνία τον 5ο-4ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Μικρά Σκυθία και τη Θράκη τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.