Ἰουλία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Εἰουλία (ελλην.-αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πελαγονία / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Αλμωπία-Νότια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XLIII 367.9 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 184 μ.Χ., ILeukopetra 16.1 (3) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 97.3 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 205 αρ. 4 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Κύρρος) 199 μ.Χ., ILeukopetra 45.1, 16 (6) Μακεδονία (Εορδαία-Κράννα/Κραννέστα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.36.4  (7) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Εθνικό) αρχές 2ου αι. μ.Χ., EAM 154 (8) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.132  (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.665, 9 (= SEG XLIII 460) (10) 118 μ.Χ., IG X.2.1.524.5 (11) 130 μ.Χ., IG X.2.1.369 (12) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.872 (13) 181 μ.Χ., IG  X.2.1.93  (14) Μακεδονία (Παιονία) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 202 αρ. 399 (15) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Demir Kapija) ;2ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (Σκόπια) (16) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 76 αρ. 162 (17) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 69 αρ. 153 (18) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 283 (19) 3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 65 αρ. 142.4 (20) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., JÖAI 6 (1903) Beibl. στήλη 6 αρ. 7 (21) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG  X.2.2.255 (22) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.290 (23) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Kolobaise) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.235 (24) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αρχές 2ου αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 18 (πρβ. Spiliopoulou-Donderer 2002, 196 αρ. D14)  (25) Μακεδονία (Πιερία-Δίον;) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 343 (26) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2275 (27) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 575 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
152