Κασσάνδρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Κασάνδρα (αυτοκρ. περ., Αλμωπία /3ος αι. μ.Χ., Αιγές)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Αλμωπία-σημ. Νερόμυλοι) αυτοκρ. περ., SEG XLVII 918 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 229 μ.Χ., ILeukopetra 73.6 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 10 (4) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Βελβενδός) αρχές 2ου αι. μ.Χ., EAM 57 (5) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ειδομένη;)2ος/3ος αι. μ.Χ., Sokolovska 1986, 130 (6) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.28 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.593 (8)  2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.453.3 (9) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.353.3 (= Feissel 1983, 170) (10) Μακεδονία (Πελαγονία) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.188.3 

 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18