Καπίτων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Καπείτων (αυτοκρ. περ., Βιθυνία), Capito (2ος αι. μ.Χ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.26 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 132 μ.Χ., IG X.2.1.35.4 (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ.Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 593 & Καφταντζής 478 (4) Μακεδονία (Πελαγονία) 94 μ.Χ., ή 211 μ.Χ., IG X.2.2.278 (5) Μακεδονία (Σιντική-Neine) 158 μ.Χ., IGB IV 2241 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
125