Ὠφελίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὀ̄φελιὀ̄ν (5ος αι. π.Χ., Αργολίδα), Ὠφηλίων (3ος αι. π.Χ., Αθήνα), Offelio (2ος-3ος αι. μ.Χ., Εύβοια), Opilio (6ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  179 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  512.4 (3) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.46 (4) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.77 (5) Μακεδονία (Εορδαία-Κράννα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.36.1 (6) Μακεδονία (Λυγκηστίδα) 1ος/2ος αι. μ.Χ., EAM 159β.2 (7) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.257.1  (8-9) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 1ος/2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 159 (10) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800 A.31 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
79