Κάλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κάλα (γεν.: 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Έφεσος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 336-328 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ., 1.14.3· 1.17.8· 2.4.2· Διόδωρος 17.7.10· 17.17.4· Πολύαινος 5.44.5· Κούρτιος3.1.24 4.5.13 (RE Supplbd. 4 (1)· Berve 397) (2) Μακεδονία 331 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.5.6 (RE Supplbd. 4 (2)· Berve 395)  (3) Μακεδονία 317 π.Χ., Διόδωρος 19.35.3, 36.6 (RE Supplbd. 4 (3)) (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 236 π.Χ., PPetr2 16.73  (5) Μακεδονία 3ος/2ος αι. π.Χ., Αθηνά 20 (1908), 214-216, αρ. 13II.1 (6) Μακεδονία < Αίγυπτος πριν από 223 π.Χ., PTeb 815 απόσπ. 3 verso I, 25 (7) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.2.159.7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14